TREES FOR ALL

 

“Met uw donatie via Ecologico Tours wordt een deel van de schadelijke effecten van uw reis gecompenseerd in het project in de Filippijnen, op Mali of Borneo zodat u van die mooie plekjes op aarde kunt blijven genieten.”

Kijk op Youtube voor de presentatie van het project in de Filippijnen:  clic hier

 

Met een goed gevoel op reis?

Reizen en de natuur hebben een dubbelzinnige relatie: aan de ene kant willen we graag genieten van alle natuurpracht op onze planeet door deze mooie plekken te gaan bezoeken, maar aan de andere zorgen juist deze bezoeken er ook weer voor dat de natuur onder druk komt te staan. Dit komt voor het grootste gedeelte door de broeikasgassen die we uitstoten wanneer we vliegen. Trees for All zorgt voor de aanplant en het herstel van bossen en investeert in duurzame energie om deze schadelijke effecten van uw reis te verminderen. De bomen nemen het broeikasgas CO2  op en duurzame energie voorkomt de uitstoot van nog meer CO2. Maar onze projecten dragen ook bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de lokale bevolking. Tevens zorgen deze voor een reductie van erosie, vergroten de biodiversiteit en verbeteren de waterkwaliteit. Met uw donatie via Ecologico Tours wordt een deel van de schadelijke effecten van uw reis gecompenseerd in het project in de Filippijnen, op Mali of het eiland Borneo zodat u van die mooie plekjes op aarde kunt blijven genieten. Samen met jouw donatie van 3,00 (1 boom) zal ook Ecologico Tours een boom doneren.

Trees for All is een zelfstandige, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en een erkend Goed Doel met het CBF Keurmerk. Trees for Travel mag als een van de weinige Nederlandse organisaties het vignet voeren van Klimaatcompensatie.nl ten teken dat zij haar werkwijze jaarlijks laat toetsen door een onafhankelijke instantie.

Er zijn op deze wijze al bossen en struiken geplant, hersteld of beschermd in Maleisië, Mali, de Filippijnen en Bolivia. De lokale bevolking profiteert van het natuurherstel, de producten uit het bos en de werkgelegenheid. De natuur profiteert van meer ruimte voor de soms bedreigde dieren en planten soorten. 

Voor meer informatie en het berekenen met de 'klimaatcalculator' de CO2  uitstoot van uw vakantie, kunt u de website van TREES FOR ALL bezoeken

 

 

Een voorbeeld van een tweetal lopende projecten

Project Jatropha in Mali (actief sinds 2007)

Deze klimaatnoot (Jatropha curcas) is niet alleen nuttig voor de veekering en het micro-klimaat (het verminderen van bodemerosie), maar ook voor het mondiale klimaat: de Jatropha curcas assorbeert namelijk CO2   en van de olierijke vrucht (noten) wordt een biodiesel gemaakt. 

Bescherming en herstel van het regenwoud in de Danum vallei op het eiland Borneo

Zonder bescherming zou het regenwoud ernstig beschadigd worden door de illegale en legale ontbossing om ruimte te maken voor plantages . De bedoeling van het project is om het bos te beschermen en de locale bevolking voor te lichten over de belangrijkheid van een gezond en intact bos voor de opneming van CO2  en voor het behoud van de locale flora en fauna.